PROJECTS

Lune Radosław Janicki Clément Cordier s.c realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Promocja marki LUNE na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży: IT/ICT

Celem projektu jest rozwój marki produktów i usług firmy LUNE oraz promowanie polskiej przedsiębiorczości na rynkach zagranicznych poprzez świadczenie i sprzedażinnowacyjnych usług. Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych

Okres realizacji projektu: 1/08/2019 – 30/09/2020

Wartość projektu: 268 400.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 228 140.00 PLN