PROJECTS

VR Pierwsza Pomoc RKO Oculus

Powinnością każdego człowieka jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Dzięki naszemu szkoleniu VR w ramach projektu „4 HELP VR”, w szybki i skuteczny sposób nauczysz się jak postępować w sytuacji, w której jesteś zmuszony do wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki temu przyswajalnemu i praktycznemu szkoleniu będziesz w stanie uratować komuś życie lub zdrowie.

W ofercie mamy również pięć innych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i bezpiecznej pracy.