PROJECTS

WSB Logistyka VR

Szkolenie pracowników w formie VR to niezwykle miarodajne rozwiązanie. Dzięki goglom VR pracownicy lub potencjalni kandydaci zostaną przygotowani do wykonywania swojej pracy w praktyczny, efektywny i bezpieczny sposób.

W pełni zautomatyzowane szkolenie techniczne pozwala użytkownikom nabyć potrzebne umiejętności oraz doświadczenie w krótszym czasie niż na normalnym szkoleniu. Wykorzystanie technologii Vr w zakresie szkoleń przyszłych pracowników jest innowacyjnym i niewątpliwie lepszym rozwiązaniem od szkoleń przeprowadzanych tradycyjną metodą.

Taka forma szkolenia ma duże zalety organizacyjne i daje możliwość przeszkolenia większej ilości osób w takim samym czasie, co tradycyjne metody.